TOBB tarafından iletilen,  Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yazısında;

 “ Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kara paranın aklanması (KA) ve terörizmin finansmanı (TF) ile mücadele standartları ülkelerin KA/TF risklerini belirlemelerini, bu riskleri analiz ederek anlamalarını, değerlendirmelerini ve söz konusu risklere karşı tedbirler geliştirmelerini gerektirmektedir. Söz konusu standartlar aynı zamanda bu risk değerlendirmelerinin güncel tutulmasını şart koşmaktadır.

İlki 2018 yılında hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) Raporu, belirlenen KA/TF tehdit ve kırılganlıklarına ilişkin sayısal yöntemler de kullanılarak güncellenmiş ve 22 Mart 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlık Makamı tarafından onaylanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında yükümlü olarak nitelendirilen özel sektör kuruluşları için de yol gösterici olması açısından güncel URD özeti Başkanlığımız resmi internet sayfasında yayınlanmıştır

(https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2023/08/URD.pdf).

Bilindiği üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrası ve mezkur Kanun kapsamında çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, iş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar yükümlü olarak sayılmıştır. Yükümlüler ise söz konusu Kanun ile kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi gibi bazı yükümlülüklere tabi tutulmuştur.” denilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD)  özeti ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EK: ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME (ÖZET)

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası