Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

TOBB’den Odamıza iletilen yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması’nın 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, mezkur Anlaşmaya ilişkin Ticaret Bakanlığına çok sayıda soru ulaştığı açıklanmıştır. Yazıda, anılan Bakanlıkça Pakistan ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, 16 Ağustos 2023 tarihinde Anlaşma hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği vurgulanmıştır. 

Yazıda devamla, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantı bilgisinin bilahare iletileceği belirtilmiştir. Bahsi geçen bilgilendirme seminerinin ilgililere duyurulması ve seminere katılım için 6 Ağustos 2023 tarihine kadar http://pakistanseminerkayit.tobb.org.tr/ adresi üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası