Sayın Üyemiz,

TOBB’den Odamıza iletilen yazıda;  Singapur Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen, Singapur Merkez Bankası (MAS) tarafından, dijital ekonomiyi ve finansal teknolojiyi desteklemek için kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu teşvik etmek amacıyla kurulan Elevandi şirketince (https://www.elevandi.io/) 15-17 Kasım 2023 tarihlerinde Singapur’da “Fintech Festivali”nin düzenleyeceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan şirket yetkilileri tarafından, Fintech Festivali’ne ilgili kurum ve şirket temsilcilerinin katılımını arzu ettiklerini, ayrıca ülkelerin milli stand açmalarına önem atfettiklerini ve bu çerçevede gerektiğinde fiyat indirimleri de sağladıkları ifade edilmektedir. Ayrıca, Singapur Büyükelçiliğimizce kuruluşlarımızın temsilcilerinin Fintech Festivali’ne katılımlarının, gerek ülkemizin finansal teknoloji konusundaki birikimini sergilemek gerek Türkiye ile Singapur arasında işbirliği imkânlarını ele almak bakımından faydalı olacağını, ilaveten milli stand açılmasının ülkemizin Güneydoğu Asya finansal teknoloji pazarlarında daha fazla varlık gösterme hedefleri bağlamında yararlı olacağı aktarılmıştır.

Şirket ve işbirliği kuruluşlarımızın anılan etkinliğe stand ile katılım göstermesi halinde 5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turqualıty (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri % 70 oranında ve etkinlik başına 600.000 TL’ye kadar desteklenebilecektir. Bununla birlikte, İşbirliği kuruluşları ve Bakanlıkça onaylı fuar organizatörleri tarafından da milli katılım düzenlenmesi de mümkün görülmektedir. Bu çerçevede, anılan etkinliğe ilgi duyan kurum/firma temsilcilerinin detaylı bilgi için https://www.fintechfestival.sg/ web sitesini ziyaret etmeleri ve Singapur Ticaret Müşavirliğimiz ile temas kurmaları (singapur@ticaret.gov.tr) mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası