Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması İle İlgili Ekspertiz Raporu

1 – Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması İle İlgili Ekspertiz Raporu İçin Gerekli Belgeler
2 – Hammadde Sarfiyat Tablosu
3 – İthalat Listesi
4 – İhracat Listesi
5 – Taahhütname

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:
1 – Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler
2 – Kapasite Raporu Müracaat Formları

Ekspertiz Raporu

Gerekli Evraklar

 • Dilekçe
 • Son 2 aylık SSK Bildirgeleri ile tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları fotokopileri
 • Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

[Yerli Malı Belgesi

 •     Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
 •     Yerli Malı Belgesi taahhütnamesi
 •     Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek3 A-B-C-D)
 •     Örnek Hesap Cetveli Formu ( Ek3 A-B-C-D)

Fiili Üretim Ekspertiz Raporu

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Fiili Üretim Taahhütname(.doc)
 • Fiili Üretim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 • Oda Harç Tarifesine Göre Harç  Makbuzunun fotokopisi

Fiili Tüketim Ekspertiz Raporu

Gerekli Evraklar:

İmalat Yeterlilik Belgesi

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Geçerli Kapasite Raporu
 • Oda Harç Tarifesine Göre Harç  Makbuzunun fotokopisi
Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası