Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

☐  1- Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu 

☐  2- Firmanın imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,

☐  3- Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,

☐ 4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

☐  5- İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri, İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat  listesi veya fatura fotokopisi

☐ 6- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

☐ 7- Kiralık olan bina, işyeri ve makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi;leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.

☐  8- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

☐  9- Vergi levhası fotokopisi,

☐  10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

☐  11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

☐  12- TOBB’nin aşağıda belirtilen hesabına 3.750  TL Kapasite ücreti açıklaması ile ücret yatırılacak.

ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

13- Ticaret ve Sanayi Odası Veznesine:

– Çalışan sayısı 10 kişinin altındaki iş yerler    4.000  TL yatırılacak.

– Çalışan sayısı 10-50 kişi arasındaki  iş yerleri  5.000 TL yatırılacak.

– Çalışan sayısı 50 kişinin üzerindeki iş yerleri   6.000 TL yatırılacak.

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası