Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.04.2023 tarih 4236 sayılı odamıza ilettiği yazısında, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili mevzuat çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulan eşyaya ilişkin başvuruların yapıldığı BelgeNet sistemi üzerinden ithalatçı firmalara kendileri tarafından ithalat sürecinin görüntülenebilmesi/yürütülebilmesi amacıyla yetki verilebilmesi ve var olan yetkilerin de güncellenebilmesi kapsamında hazırlanan yol gösterici nitelikte bir videoya ait erişim linkinin paylaşıldığını,

Yazıda devamla, Söz konusu fiili denetim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı görüş ve önerilerin değerlendirmeye alınabileceği de bildirilmiş olup, siz değerli üyelerimizin varsa görüş ve önerilerinin Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) 24 Nisan 2023 tarihine kadar iletilmesi rica edilmiştir.

Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

EK: Yazı Örneği

Paylaş

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası