İNŞAAT DEMİRİZİ İZLEME SİSTEMİ (İDİS) BAŞVURULARI

 01/01/2024 TARİHİNE KADAR YAPILACAKTIR

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 7214.20 GTIP koduna sahip inşaat demirinin üretimden kullanıma kadar tüm aşamalarda takip edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiş ve Tebliğ kapsamında İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından kurulmuştur. Söz konusu Tebliğ uyarınca, Darphanenin işleyiş ve denetiminden sorumlu olduğu İDİS dışında inşaat demirinin üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacağından inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunlu kılınmıştır. 

Diğer taraftan, Tebliğ kapsamında İDİS’in kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kurulumu ve işletimi sürecindekilerin sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan Sistem Kılavuzu yayımlanmıştır. Sistem başvuruları https://www.idis.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası