Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen, Ticaret Bakanlığı’ndan bildirilen ve Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir bilgiye atfen;

Cezayir’e ilaç ve medikal ürünlerin ithalatında izin belgelerinin alınmasının zorunlu olduğu, ithalatçılar tarafından yapılacak ithalat izni başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler arasında “ithal edilecek ürünün menşe ülkesi ticaret odaları tarafından onaylı FOB fiyat listesi”nin de yer aldığı belirtilmiştir.

Yazıda, kimi ihracatçılarımızın bu belgeyi Odalarımızdan onaylatmakta güçlük çektiği yönünde şikâyetlerinin bulunduğu ifade edilerek, anılan ülkeye ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen bahse konu hususun hassasiyetle değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, ekte bir örneği sunulan yazımızda açıklanan hususlar dikkate alınarak mezkur belge ile ilgili ihracatçılarımızın onay taleplerinin, gerekli inceleme yapılmak kaydı ile koşulları sağlayan belgeler için müspet bir şekilde sonuçlandırılabileceği değerlendirilmekte olup, ilgili üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ek: Belge Onay İşlemi

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası