6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak uygulanması kararı 14.11.2023 tarih 32369 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Üyelerimizi duyurulur.

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası