Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 3 Temmuz 2023 tarihli yazıda;

  1. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Kimyasallar Stratejisi ile uyumlu olarak, Komisyon tarafından AB’de bazı tehlikeli kimyasalların üretimini ve/veya ihracatını yasaklamak üzere bir yasama girişimi başlatılmıştır. Yasama girişimine yönelik olarak başlatılan kamu istişare sürecine ilişkin Komisyon tarafından yayınlanan ve ekte sunulan çağrı belgesinde, bu girişimin özellikle aşağıdaki mevzuat ile bağlantılı olduğu ifade edilmektedir:
  2. REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006 sayılı AB Tüzüğü)
  3. PIC Tüzüğü (Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 649/2012 sayılı AB Tüzüğü)
  4. Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği (Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı AB Yönetmeliği)
  5. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin 528/2012 sayılı AB Yönetmeliği)

Konuya ilişkin olarak başlatılan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan kamu istişare sürecinde, görüşlerinizin aşağıdaki linkten Avrupa Komisyonuna iletilmesi mümkündür:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13750-Hazardous-chemicalsprohibiting-production-for-export-of-chemicals-banned-in-the-European-Union_en

Söz konusu yasama girişimine ilişkin görüşlerinizin hem link üzerinden Komisyona gönderilmesinden hem de bilgi amaçlı Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere TOBB’a iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

  • Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve Tüzüğü’ne ilişkin ekte sunulan yazıda, AB Konseyi tarafından kabul edilen müzakere pozisyonu (genel yaklaşım) hakkında bilgi verilmektedir.
  • 3) AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Ormansızlaşma Tüzüğüne ilişkin bilgilendirme yazısı ekte sunulmaktadır. Söz konusu Tüzük, sığır eti, kereste, soya, palm yağı, kauçuk, kakao ve kahvenin yanı sıra deri, çikolata, mobilya, basılı kâğıt ürünleri ile palm yağı bazlı seçili türev ürünler gibi belirli yan ürünleri ilgilendirmekte olup; ilgili ürünleri AB piyasasına süren, bulunduran veya ihraç eden tüm operatörler ve tacirler için zorunlu gereken özeni gösterme kuralları getirmektedir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EK: Dokümanlarhttps://otso.org.tr/wp-content/uploads/2023/07/AB-Mevzuatinda-Surdurulebilirlige-Iliskin-Gelismeler.pdf

Paylaş

Kategori:

Tags:

Yorum mesajı devre dışı bırakıldı

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası