Projelerimiz

Projerimiz için Tıklayınız

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
PROJE VERİ TABANI LİSTESİ 
SIRA NO PROJENİN ADI PROJENİN KONUSU PROJENİN AMAÇLARI PROJENİN HEDEFLERİ PROJEYİ YÜRÜTEN KİŞİ,KURUM VE KURULUŞLAR PROJE UYGULAMA TARİHİ PROJENİN KAYNAĞI PROJENİN  KAPSAMI PROJENİN UYGULAMA PLANI SONUÇ GÖSTERGELERİ
1 Ordu'da Aflatoksinsiz Fındık Projesi  Proje;  Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine Tarım ve Balıkçılık II hibe programı kapsamında sunulmuştur. Üretiminde ülkemizin ilk sırada yer aldığı ve ilimizin en büyük gelir kaynağı olan fındık sektörünün desteklenmesi projenin konusunu oluşturmaktadır. Fındıkta oluşan zararlı bir toksik madde olan aflatoksinin minimum seviyeye indirilerek fındık sektörünün aflatoksin nedeniyle uğradığı zararın önlenmesi AB gıda güvenliği ile uyumlu kaliteli, sağlıklı ve katma değerli fındık üretiminin sağlanması Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 2011-2012 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti,Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  Projenin süresi 12 aydır. Proje kapsamında 6 ay boyunca üreticiler, fındık manavları, sanayiciler ve patozculardan oluşan toplam 475 kişiye aflatoksin oluşumunun önüne geçilebilmesiyle ilgili eğitimler verilmiştir. Ayrıca, bir TV eğitim filmi hazırlanıp TV’de yayımlanmak suretiyle de ulaşılamayan kesimlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu gruplardan ve proje ortaklarından seçilen toplam 15 kişi ile Türkiye’den sonra önemli bir fındık üreticisi olan İtalya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş, oradaki uygulamalar yerinde gözlemlenmiştir. Projemiz kapsamında ayrıca, patoz standardı raporu hazırlanarak TSE’ye sunulmuştur. Bu rapor ile belirli bir standardı bulunmayan patoz makinesi için bir standart oluşturulması ve fındıkta patoz işlemi esnasında oluşan fiziki hasarların engellenmesi amaçlanmıştır.
Projenin toplam bütçesi 100.000 Euro'dur.
Proje Ofisinin oluşturulması,
Proje Ekibinin oluşturulması,
Açılış ve Tanıtım Toplantısının Gerçekleştirilmesi
Görünürlük Materyallerinin Hazırlanması,
Eğitim Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
Yurtdışı Çalışma Ziyaretinin Gerçekleştirilmesi
Patoz Standardı için Teknik Çalışmaların ve Raporlamanın Gerçekleştirilmesi
Kapanış Toplantısının Gerçekleştirilmesi 


Söz konusu projenin uygulama dönemi 3 ay uzatma süresi beraberinde 15 ay sürmüş ve başarılı şekilde sonlandırılmıştır. 
4 temel hedef kitle arasında yer alan 475 kişiye 6 ayrı konuda eğitil verilmiş olması,
15 kişi ile 1 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
1 adet patoz standardı raporu hazırlanmıştır. 
2 Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar Projesi  Proje; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Mali Hibe Programı kapsaında sunulmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm farkındalığının artırılması projenin genel hedefini oluşturmaktadır.  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm farkındalığının arttırılması projenin genel amacını, Bölgenin tanıtımına yönelik konferans ve şenlik düzenlenmesi projenin özel amacını oluşturmuştur.  *Düzenlenen “Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar” isimli turizm konferansı ile kamuoyunda bölgenin farkındalığı arttırıldı.
*Turizm yatırımcılarının dikkati bölgeye çekildi.
*“Bisiklet Ordum” şenliği ile bölgenin tanıtımı yapıldı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelinin farkındalığının sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla “Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar” isimli uluslrarası bir turizm konferansı ve “Bisiklet Ordum” isimli bir bisiklet şenliği düzenlenmiştir.
Projemiz program hedeflerinden özellikle “etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin ve bölgedeki illerin markalaştırılması” hedefiyle ilgili olmuştur. Projemiz program önceliklerinden “turizm alanında bölgenin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin desteklenmesi” önceliğine yönelik bir proje olarak uygulanmıştır.
Projenin toplam süresi 5 ay, toplam bütçesi ise 109.780 TL’dir.
Proje ofisinin oluşturulması
Proje ekibinin oluşturulması
Konferans Salonunun Oluşturulması
Görünürlük Materyallerinin Hazırlanması
Konuşmacıların Belirlenmesi
Açılış Toplantısı ve “Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar”Konferansının Gerçekleştirilmesi
“Bisiklet Ordum”Bisiklet Şenliğinin gerçekleştirilmesi
Kapanış toplantısı ve proje çıktılarının yayılması
Nihai Rapor ve denetleme raporu


Söz konusu proje 5 aylık bir süre içerisinde tamamlanmıştır. 
300 kişinin katılımı ile 9 oturumlu ve 3 gün süreli 1 adet konferans gerçekleştirilmesi,
200 kişinin katılımı ile 2 gün süreli 1 adet bisiklet şenliği gerçekleştirilmesi,
700 adet katılım sertifikasının dağıtımı 
3 2023 Hedefi için Ordu Limanı Projesi  Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Doğduran Faaliyet Desteği Kapsamında sunulmuştur. Bölge ekonomisinin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak üzere Bölge’nin öne çıkan sektörlerine yönelik yapılacak markalaşma, pazarlama, pazarlama iletişimi planları; AR-GE, know-how ve kümelenme potansiyelinin belirlenmesi için araştırma, stratejik planlama, fizibilite çalışmaları ve mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerilerini içeren çalışmalar üzerine kurgulanmıştır.  Bölgesel Kalkınmaya ve Rekabet Gücünün artırılmasına yönelik araştırma çalışması yapmak projenin genel amacını, İhracat İşlemlerini kolaylaştıracak ve maliyetleri düşürecek Ordu Limanının Yapımı için ön etütlerin (fizibilite raporu) yapılması ise projenin özel amacını oluşturmaktadır.  Yatırımın Fizibl olup olmadığının tespit edilmesi
Dış Ticaret Faaliyetlerine Katkı sağlaması
Maliyet tespitinin gerçekleştirilmesi
Yatırım İhtiyacının belirlenmesi
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2014 Doğu Karadeniz kalkınma Ajansı Türkiye'de denizi kıyısı olup, limanı olmayan tek il merkezi Ordu iline bir liman kazandırılması için fizibilite raporunun hazırlatılması projenin kapsamını oluşturmaktadır.  Proje Tanıtım Toplantısını gerçekleştirmek.
Fizibilite Raporu için İhale İşlemlerini gerçekleştirmek.
Fizibilite Raporunun oluşturulması
Kapanış Toplantısını Gerçekleştirmek.
Fizibilite Rapor Çalışmasını Yaymak
1 Adet Ordu Limanı Fizibilite Raporu (Hizmet alımına yönelik iş ihale edilemediğinden söz konusu proje sözleşmesi fesh edilmiştir.)
4 Kadınlar İş Başında Projesi  Proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek Kapsamında sunulmuştur. Ordu'da ikamet eden ve işsiz olan 25 kadına yönelik 2 gün teorik, 5 gün uygulama olmak üzere toplam 7 gün boyunca butik çikolata üretiminin aşamalarına dair eğitimler verilmesi projenin kapsamını oluşturmaktadır. Butik Çikolata Üretiminin İlimizde Yaygınlaştırılması  25 kadın katılıcıya butik çikolata üretimi konusunda eğitimler verilerek niteliklerinin artırılması, iş gücü piyasasında çalışacak hale gelmiş olmaları Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2014 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  Ordu'da ikamet eden, halihazırda çalışmayan, 18 yasının doldurmuş ve butik çikolata üretimi konusunda çalışmak isteyen 25 kadına 2 gün teorik 5 gün pratik olmak üzere 7 gün süreli butik çikolata üretim eğitimlerinin verilmesi ve kişilerin niteliklerinin artırılması  Tanıtım toplantısı gerçekleştirmek
Butik Çikolata Hazırlama Eğitimlerinin verilmesi
Basın toplantılarının gerçekleştirilmesi 
Proje kapsamında verilecek olan eğitimlerle 25 kadın katılımcının butik çikolata üretimi konusunda uzmanlaşması ve is gücü piyasasında çalışacak hale gelmiş olması; eğitimin sonrasında ise katılımcıların aldıkları eğitimleri çalışacakları firmalarda veya kendi kuracakları işletmelerde hayat geçirmeleri ve istihdam oluşturmaları 
5 Ofisimiz Kuruluyor, Projeler Yazılıyor  Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek kapsamında sunulmuştur. Ordu ilinin proje yazma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim verilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır.  Ordu ilinde yer alan 15 adet kuruma yönelik Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi verilmesi  15 adet kurumun proje hazırlama kapasitesi artırıldı. 15 adet kurumun yararlandığı proje sayısı artırıldı. Kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği artırıldı. 30 kişinin proje yazma ve yürütme konusunda kabiliyeti/uzmanlığı artırıldı. 30 kişinin eğitim katılım belgesi alması sağlandı. PCM Eğitimi Dokümanı oluşturuldu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2014 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  Ordu ilinde faaliyet gösteren 15 adet kurumun proje ekibinde yer alan veya söz konusu kurumlarda oluşturulacak olan proje ofislerinde görevlendirilmesi arzu edilen toplamda 30 kişi'ye 5 gün süreli PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitlerinin verilmesi Projenin Kapsamını oluşturmaktadır.   Tanıtım toplantısının gerçekleştirilmesi,
Katılımcıların Belirlenmesi,
Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Kapanış Toplantısının Gerçekleştirilmesi 
15 ayrı kurumdan görevlendirilmiş 30 kişiye 5 gün süreli (40 saat) Proje Yönetimi Eğitiminin verilmesi
15 kurumun projeler konusunda kapasitesinin artırılması
30 kişiye Eğitim Katılım Belgesinin verilmesi 
6 Üretimden İhracata Hedef 2023 Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulmuştur.
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü
açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ile
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin
önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına
yönelik çalısmalar kapsamında Gıda Makine İmalatı sektöründe yer alan firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması için Almanya'ya yönelik bir yurtdışı çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır. 
Dogu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren makine imalatı sektörünün ihracat kapasitesinin
artırılması projenin genel amacını oluşturmaktadır.
Makine imalat sektöründe faaliyet gösteren ve çalısma ziyaretine katılan firmaların tanınırlıgı
saglanarak, bu firmaların %10'unun yurt dısı is baglantısı yapmaları saglandı

Bölgede üretim yapan firmaların ihracat oranında %3-5 oranında artıs yasandı

Bölgede üretim yapan firmaların kapasitelerinde %10 artıs yasandı

Hedef grubun yurt dısında kendi sektöründe faaliyet gösteren 4 adet firmanın üretim sahasını yerinde inceleyerek bilgi ve tecrübe açısından gelisimleri saglandı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2015 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  Almanya'ya Makine İmalatı Sektörüne yönelik yurtdışı çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ışığında, Makine imalatı sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurt dısında tanınırlıklarının artırılması, firmaların yurt dısında aynı sektörde faaliyet
gösteren firmaları tanımasını saglayarak bilgi ve tecrübe açısından kendilerini gelistirmelerini saglamak, yurt dısında gıda üretimi faaliyetinde bulunan firmalarla ikili görüsmelerde
bulunarak, is baglantıları ve ortaklıklar kurmalarını saglamak,
Kurumsal isbirligi baglantılarının gelisimine katkı saglamak,
Uluslararası projelerde yabancı kurulus ve firmalardan ortaklar bulmak da ayrıca projenin kapsamını oluşturmaktadır. 
HAZIRLIK FAALIYETLERI
Proje ekibinin belirlenmesi
Is ziyaretleri için fiyat tekliflerinin alınması
Çalısma ziyaretine katılım gerçeklestirecek firma temsilcilerinin belirlenmesi
Kurumsal ön görüsmelerin saglanması
Ikili is görüsmeleri için firmalarla görüsmelerin gerçeklestirilmesi
Basılı materyallerin hazırlanması
ÇALISMA ZIYARETININ GERÇEKLESTIRILMESI
Almanya'da Ticaret Odaları basta olmak üzere diger kurum ve kurulus ziyaretlerinin gerçeklestirilmesi
Ikili firma görüsmelerinin gerçeklestirilmesi
Firma üretim sahalarının yerinde incelenmesi
FINAL ÇALISMALARI
Proje gözlem raporunun olusturulması
Tecrübe paylasım toplantısının gerçeklestirilmesi
1 Adet Yurtdışı Çalışma Ziyaretinin Gerçekleştirilmesi
7 adet Gıda Makine Üretim firma temsilcisinin çalışma ziyaretine katılım sağlaması
Yurtdışında faaliyet gösteren min. 4 adet firmanın üretim sahasına ziyaret gerçekleştirilmesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması 
7 Kurumsal Gelişim İçin Performans Yönetimi  Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek kapsamında sunulmuştur.  Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının Kurumsal gelişimine yönelik bir projedir.
Kurumun İnsan Kaynakları performans yönetimine yönelik bir sistemin kurulumuna yönelik bir çalışmadır. 
Personel Performans Değerlendirme sisteminin kurulabilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır.  Performans Yönetim Sisteminin Kurulması ve ilk değerlendirmelerin gerçekleştirilerek, aksiyon planlarının hazır hale getirilmesi  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2015 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında, sunulan hizmetlerin durumunu, amacına ulaşıp ulaşmadığının takip edildiği, verimliliğin ve yaratıcılığın teşvik edilebildiği, hizmet önceliklerinin belirlenip, ilgili mevzuatlar çerçevesinde müşteri üye taleplerine odaklanma imkânı sağlayabilecek Personel Performans Değerlendirme sisteminin kurulabilmesi için 5 gün süreli profesyonel danışmanlık hizmetinin alınması  Çalışanlar İle Birebir Ön Performans Görüşmelerin Yapılması
Görev Tanımlarının İncelenmesi ve Mevcut Görev Tanımlarına Uyum Oranlarının Hesaplanması
Diğer Performans Değerlendirme Enstrümanları Hakkınd Veri Toplama Çalışması
Yeni Sisteme Göre Performans Değerlendirmelerin Yapılması ve Sistemin Tüm Çalışanlara Aktarılması
Performans Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanması ve Önerilen Aksiyon Planları
Alınacak danışmanlık hizmeti süresi 40 saat
Danışmanlık hizmeti alacak kişi sayısı 14
Danışmanlık Hizmeti sonunda hazırlanacak aksiyon planı sayısı min.1 adet
8 Fındık ve Fındık Mamulleri Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması ve Güçbirliğinin Sağlanması  T.C Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ kapsamında tarafımızca yürütülmekte olan 15.UR-GE.047 kodlu proje ile  Ordu'da  fındık ve fındık mamülleri sektöründe faaliyet gösteren 15 firmanın gerekli analizleri yapılıp bu anlizler neticesinde çıkan eğirtim faaliyerleri ile eksikliklerinin kapatılarak iç pazardan ziyade dış pazara açılmalarını sağlamak ve ihracat yapan firmalarımızın ihracatlarında artış sağlamayı hedeflerken hiç ihracat yapmayan firmalarımızın da ihracat yapmalarını sağlamaktır. Projeye katılan şirketlerin ihracatta pazar çeşitliliğini sağlamaları.

Projenin bitimini takiben 1 yıl içerisinde projeye katılan şirketlerin toplam ihracatını ortalama %30 artırmak.

Projeye katılan şirketlerin yeni ürün geliştirmelerini sağlamak.

Projenin bitimini takiben 2 yıl içerisinde projeye katılan şirketlerin marka ve patentli ürün sayılarında toplamda %10 artış sağlamak.

Projenin bitimini takiben 1 yıl içerisinde projeye katılan şirketlerin kapasite kullanım oranlarında ortalama %20 artış sağlamak.
Ordu her ne kadar fındık üretiminde Türkiye’de ve dünyada söz sahibi olsa da ürünün işlenmesi, nihai ürün elde edilmesi ve pazara sunulması aşamalarında hak ettiği karşılığı maalesef bulamamaktadır. Bunun en temel nedeni ise üretimde modern uygulamaların eksikliğiyle beraber, fındığın kırma ve kısmen de kavurma haricinde nerdeyse hiçbir işlemden geçmeden ihraç edilmesidir. Bu sebeple, fındıktan elde edilen gelirin, istihdamın ve ihracatın artırılması amacıyla fındığın katma değeri yüksek nihai ürünlere dönüşmesi, firmaların yeni ürünler geliştirerek yeni pazarlara ulaşması ve ihracat kapasitelerini artırmaları amacıyla ‘Fındık Ve Fındık Mamulleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi’ adlı proje tasarlanmıştır.  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 06.10.2015 Proje'nin bütçesinin%75'i Ticaret Bakanlığı tarafından kalan %25'lik bölümü ise katılımcı firmalardan tarafından sağlanmaktadır.  Proje Ordu merkezde bulunan 15 adet fındık ve fındık mamülleri üzerine üretim yapmakta olan firmayı kapsamaktadır. Proje 5 aşamadan oluşmaktadır.     1. İhtiyaç Analizi             2. Eğitim Faaliyetleri   3.Kurumsal kimlik Danışmanlığı 4.Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti         5.Alım Heyeti Faaliyeti Proje nihai aşamaya gelmemiştir ve uygulaması devam etmektedir.
9 Karadeniz Akdeniz Ticari İşbirliğinin Artırılması  Proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Sunulmuştur.  Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri içeresinde yer alan mal ve hizmetler sektörü ile Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan mal ve hizmetler grubunun; en düşük maliyet ve en kısa sürede karşı pazarlara geçişinin sağlanmasına katkıda bulunmakmak için Yurtiçi Çalışma Ziyaretinin Gerçekleştirilmesi projenin konusu oluşturmaktadır.  Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde üretilen katma değeri yüksek ürünlerin karşılıklı olarak en düşük maliyet ile hedef pazara intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmak.
İller ve bölgeler arasında ekonomik işbirliklerinin artırılmasına katkıda bulunmak.
Karadeniz-Akdeniz Güzergâhında faaliyet gösteren oda/borsa’lar ile diyalog ve işbirliğinin artırılmasını sağlamak. ise projenin amacını oluşturmaktadır.
İşbirliği sağlanan kurum sayısının artırılması

Bölgesel ticari tanıtımın  gerçekleştirilmesi.

Bölgeler arası ticaret hacminde artış yaşanması

Karadeniz-Akdeniz Duble Yolunun tamamlanması için lobi faaliyetinin gerçekleştirilmesi projenin hedeflerini oluşturmaktadır.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2016 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı-Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri içeresinde yer alan mal ve hizmetler sektörü ile Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan mal ve hizmetler grubunun; en düşük maliyet ve en kısa sürede karşı pazarlara geçişinin sağlanmasına katkıda bulunmak projenin genel amacını oluşturmaktadır.
Bahsi geçen bölge güzergâhları üzerinde demiryolu ulaşımının yeterli düzeyde olmamasının emtia nakliyesi için yarattığı maliyet dezavantajının, bu güzergâh ile minimize edilmesini sağlamak ve akabinde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde yetişen ticari katma değeri olan ürünlerin Karadeniz Havzası’nda bulunan diğer ülkelere ulaşımını intikal ettirerek dış ticaret hacmini artırmak ve özellikle Ordu ilinin bu yol vasıtası ile kazanacağı lojistik üs olma avantajını ve İç Anadolu Bölgesi illerinin bölgeye ulaşım kolaylığı faktörünü de beraberinde değerlendirerek deniz-sahil turizm potansiyelini ilin lehine çevrilmesi ve yol güzergâhındaki üretim ve hizmet merkezleri ile ilişki ve diyalogları geliştirmek ve belirlenen güzergâh üzerindeki illerde gerekli tanıtım ve bilgilendirmeyi yapmak.
HAZIRLIK FAALIYETLERI
Proje ekibinin görevlendirilmesi
Fiyat tekliflerinin alınması
çalışma ziyareti için katılımcıların belirlenmesi
Basılı Materyallerin Hazırlanması
ÇALIŞMA FAALİYETLERİ
Kurum Kuruluş Ziyaretleri ve Hedef toplantıların gerçekleştirilmesi
FİNAL FAALİYETLERİ
Proje Raporunun Oluşturulması
İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Rapor Paylaşımının Sağlanması 
Üretilen rapor ve yayın sayısı     1
Kurulan/Geliştirilen İşbirliği/Merkez Sayısı  5
Doğrudan Faydalanıcı Sayısı (Kamu Kurumu)  4
10 Kurumsal Yönetim İçin Stratejik Planlama  Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek Programı kapsamında sunulmuştur. Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi projenin konusu oluşturmaktadır.  Kurumun belirli bir hedefe yönelik olmayan kısa vadeli ve anlık işlerde yoğunlaşması yerine, orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışı gelişerek kurumsal gelişim sağlanması.  Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının Katılımlı Stratejik Planının Oluşturulması projenin hedefini oluşturmaktadır.  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2016 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  5018 Sayılı kanun gereğince, 5174 sayılı kanun başta olmak üzere, kalkınma planları, programlar ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının gelecekteki performansının artırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarının oluşturulması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanarak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek, izleme ve değerlendirmelerini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan çalışmasını gerçekleştirebilmesi için 6 gün süreli profesyonel danışmanlık hizmetinin alınmasını kapsamaktadır.  Stratejik Planlamaya Ait Personele Yönelik Eğitim Faaliyeti
Hedef Toplantıların Gerçekleştirilmesi
Çıktıların Değerlendirilerek Raporun Oluşturulması
Danışmanlık Hizmeti Saati : 48 Saat
Hazırlanacak Rapor  : 1 Adet
Etkilenen Kurum Sayısı  : 1 Adet
Etkilenen Kişi Sayısı   : 70
11 İş'de Kadınlar Projesi  Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali İşler Dairesi Başkanlığına Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı kapsamında sunulmuştur.  25-50 yaş aralığındaki Kadınlar başta olmak üzere işsiz bireylerin  başarılı bir şekilde topluma entegrasyon ve iş gücüne katılım için temel oluşturan beceri ve yetkinliklerin kazandırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanması proje'nin kapsamını oluşturmaktadır.
 
Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması amacı ile butik çikolata sektörünün bölgede gelişiminin sağlanması için 1 adet meslek eğitim merkezinin kurulması ve İş Danışma Birimi oluşturularak bireylerin sürekli desteklenmesinin sağlanması İlin proje yazma/yürütme kapasitesinde %10 artış yaşandı
HBÖ’nün bölgede önemine dikkat çekmek için 2 adet etkinlik (toplantı) gerçekleştirildi. 
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Butik Çikolatacılık Konusunda sürekli eğitim hizmeti veren 1 adet fiziksel mekan kazandırıldı. (Sürekli Eğitim Merkezi)
Sektörün istihdam olanakları ve ihtiyaçlarına yönelik 1 adet Analiz raporu oluşturuldu.
60 Katılımcı 6 ayrı konuda 210 saatlik eğitimler sonunda başarı sertifikası aldı.
Butik çikolatacılık konusunda mesleki eğitimler neticesinde 60 Kalifiye İşgücü yetiştirildi. (ara eleman, girişimci)
5 adet kuruma Katma değeri yüksek butik çikolata dağıtımı gerçekleştirildi.
20 kişi Danışma ve Yönlendirme hizmetlerinden yararlandı.
Butik Çikolata üretimi ve satış ünitelerinin kurulumuna yönelik yatırımcılara yol gösterecek 1 adet doküman (fizibilite raporu) hazırlandı.
1 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilerek İyi uygulama örnekleri yerinde görüldü ve çikolata sektörüne yeni bir vizyon kazandırıldı.
10 adet yerel günlük gazete ve 2 adet yerel ve ulusala yayın yapan TV’de haber oluşturularak Projenin bilinirliği artırıldı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2016-2017 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  Hedef grubu oluşturan bireylere, bölgede yeni gelişim sağlayan Butik Çikolatacılık konusunda girişimcilik kültürünün kazandırılması ve aynı zamanda her birinin (60 kişi) fındık ve çikolata sektöründe istihdamı sağlanabilir kalifiye iş gücü olarak yetiştirilmesi 1-Proje ofisinin oluşturulması
2-Proje açılış ve tanıtım toplantılarının gerçekleştirilmesi
3-Butik çikolata eğitimi için teorik ve pratik eğitim ortamlarının oluşturulması
4-Çalıştay toplantısının gerçekleştirilmesi
5-Kursiyerlerin seçilmesi ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
6-Kurumlara çikolata dağıtımının sağlanması
7-İş danışma hizmetleri biriminin oluşturulması
8-Butik çikolata üretim ve satış ünitesi fizibilite raporunun hazırlanması
9-Butik çikolata üretimine yönelik iyi uygulama örneklerinin işbaşı izleme/gözlem faaliyetleri ile incelenmesi
10-Proje kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi
Butik Çikolata konusunda Ordu TSO Hizmet Binasında 128 metrekare alanlı 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi kurulmuş olup hedeflenen değere %100 oranında ulaşılmıştır
Ordu TSO Proje Ofisi bünyesinde 1 adet İş Danışma Hizmet Birimi oluşturulmuş ve hedeflenen değere %100 oranında ulaşılmıştır
İş Danışma Hizmet Birimi vasıtasıyla 22 kisi’ye danışmanlık hizmeti verilmiş olup hedeflenen değere % 110 oranında ulaşılmıştır
İlin proje yazma/yürütme kapasitesinde %15,78 oranında artış yaşandı
HBÖ’nün bölgede önemine dikkat çekmek üzere 2 adet toplantı gerçekleştirildi
Sektörün istihdam olanakları ve İhtiyaçlarına yönelik 1 adet Çalıştay Raporu Hazırlandı
Butik çikolatacılık konusunda mesleki eğitimler neticesinde 60 kişi başarı sertifikası almış, her biri kalifiye iş gücü olarak yetiştirilmiştir. Ayrıca her bir kursiyerin KOSGEB Girişimcilik Sertifikasına sahip olması sağlanarak KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkına sahip potansiyel girişimci adayı haline gelmeleri sağlanmıştır
Katma değeri yüksek Butik Çikolataya olan ilgi artırılması amacı ile 8 adet kurumda çikolata dağıtımı gerçekleştirildi
Butik Çikolata üretimi ve satış ünitelerinin kurulumuna yönelik yatırımcılara da yol gösterici rehber niteliğinde 1 adet fizibilite raporu hazırlandı
Yurtdışı Çalışma Ziyareti katılımcılarına yönelik Butik çikolata konusundaki algı ve bakış açısındaki gelişimi ortaya koyan 2 adet anket çalışması gerçekleştirildi
16 Gazetede ve 2 TV’de Proje faaliyetlerinin haberleri yer almış ve projenin bilinirliği artırılmıştır
12 Mobil (Android) Programlama İle İstihdam Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek Kapsında sunulmuştur. Teknoloji kullanımı ve mobil programlama konusunda kapasite artırımı 20 kişiye 5 gün süreli mobil (android) programlama eğitiminin verilmesi  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2017 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Ordu ili Altınordu ilçesindeki kamu ve kuruluşları ile özel sektörde çalışmakta olan 20 personele yönelik 5 gün süreli mobil (android) programlama eğitiminin verilmesi Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 20 kişiye 5 gün süreli mobil (android) eğitim verilmesi 
13 Ordu İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektöründe İşbirliğinin Ve İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi T.C Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ kapsamında tarafımızca yürütülmekte olan 17.UR-GE.065 kodlu proje ile  Ordu'da  inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 17 firmanın gerekli analizleri yapılıp bu anlizler neticesinde çıkan eğirtim faaliyerleri ile eksikliklerinin kapatılarak iç pazardan ziyade dış pazara açılmalarını sağlamak ve ihracat yapan firmalarımızın ihracatlarında artış sağlamayı hedeflerken hiç ihracat yapmayan firmalarımızın da ihracat yapmalarını sağlamaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere katılacak Ordu İli İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara, işbirlikliklerinin güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet edebilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması yönünde çeşitli analizlerle tespit edilen eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak ve bu firmaların uluslararası potansiyel pazarlara gerçekleştirecekleri yurtdışı pazarlama ve alım heyetleri programlarına katılmalarını sağlayarak hedef pazar ve komşu ülkelere yönelik tanıtımına olanak tanıma, pazar payını genişletme ve söz konusu ülkeler ile ticari ve ekonomik işbirliğimizde ilerleme kaydetmeyi amaçlayarak, dış ticareti geliştirme ile birlikte; böylece ilin, bölgenin ve ülkemiz kalkınmasına katma değer sağlanması projenin en genel olarak amaçlarını kapsamaktadır.  • Projede yer alan tüm şirketlerin, gerçekleştirilen ihtiyaç analizi bulguları doğrultusunda sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşturulması,
• Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile Projeye katılan firmaların ihracat konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak,
• Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, alım heyetleri, ön heyet ziyaretleri, fuar katılımı ve ikili görüşmelere katılım yoluyla projeye katılan firmaların en az 3 yeni pazarda potansiyel firmalarla iletişime geçmelerini sağlamak,
• Projeye katılan şirketlerin sektörlerinde arasında işbirliğinin ve ortak faaliyetlerinin arttırılması,
• Projede yer alan şirketlerin, gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden asgari %75 ‘ine katılmaları,
• Projede yer alan şirketlerin asgari %25’inin en geç projenin bitimini takiben 1 yıl içerisinde, Ekonomi Bakanlığı’nın ihracata yönelik desteklerinden en az 1 tanesinden faydalanmasını sağlamak,
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 26.03.2018 Proje'nin bütçesinin%75'i Ticaret Bakanlığı tarafından kalan %25'lik bölümü ise katılımcı firmalardan tarafından sağlanmaktadır.  Proje Ordu ilindeki inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki 17 firmayı kapsamaktadır. Proje 5 aşamadan oluşmaktadır.     1. İhtiyaç Analizi             2. Eğitim Faaliyetleri   3.Kurumsal kimlik Danışmanlığı 4.Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti         5.Alım Heyeti Faaliyeti Proje uygulama sürecinin 2. aşaması olan eğitim faaliyetlerine devam edilmekte olup, ilk aşamasında yapılan inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne ait bir adet ihtiyaç analizi rapor çalışması bulunmaktadır.
14 Butik Çikolatanın Türkiye'ye Açılan Kapısı Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek Programı Kapsamında sunulmuştur. Ordu ilinde Butik Çikolata Üretiminin yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanmıştır.  30 kişiye 12 gün süreli Butik Çikolata Hazırlama Eğitiminin verilmesi  İlimizin ülke genelinde butik çikolata anılmasının sağlanması  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2018 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 30 kişiye Ordu TSO Çikolata Atölyesinde Butik Çikolata Hazırlama Eğitimi verilmesi  Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi
Tanıtım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
28 Kişiye 2 ayrı grup halinde 12'şer günlük Eğitim Hizmeti Verildi
2 adet tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
15 Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Çalışması Proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Fiziblite Desteği kapsamında sunulmuş olup; İlimizin rekabetçilik gücünü artırarak, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine hız
kazandırabilmek için 18 yıldır Ordu ilinde kesintisiz olarak düzenlenen ve yerel katılımla gerçekleşen
çadır fuarcılığı anlayışından vazgeçip, uluslararası düzeyde kapsamlı bir Fuar ve Kongre Merkezinin
ilimiz ve bölgemize kazandırılması 
TR90 Bölgesinde yer alan öncelikli Ordu'ya yapılması planlanan ve Ordu-Giresun illerinin ihtiyaçlarına
yönelik Fuar ve Kongre Merkezi yatırımı için; ilin ve bölgenin uygunluğunu ve ihtiyacını analiz etmek,
illerde faaliyet gösteren temel paydaşların ve hedef kitlenin söz konusu yatırım için talebini ortaya
koymak ve yapılan analizlere bağlı olarak teknik, finansal ve ekonomik yapılabilirliğini belirlemek
amacıyla bir fizibilite raporunun hazırlanması projenin amacını oluşturmaktadır. 
Fuar ve Kongre Merkezi yatırımı için 1 adet Fizibilite Raporunun Hazırlanması  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  2018-2019 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı-Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  Bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak, sosyo-ekonomik gelişmeyi
hızlandıracak, Ordu ve Giresun illerinde alternatif turizm türlerini de destekleyecek olan kapsamlı bir
Fuar ve Kongre Merkezinin kazandırılması için fizibilite çalışması gerçekleştirmek
Proje tanıtımı için basın toplantısının gerçekleştirilmesi
Fizibilite raporu hizmet alımı için ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Fizibilite raporunun hazırlanması
Fizibilite raporunun hizmet sağlayıcıdan teslim alınması ve basın toplantısı ile tanıtımı
1 adet fuar ve kongre merkezi fizibilite raporu 

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Ekim 2020
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Hava Durumu

Mostly Clear

15.56°C

Ordu, Türkiye

Mostly Clear

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.