E-İmza İşlemleri

Elektronik İmza (E-imza):

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

 • (5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu),
 • Kabul tarihi 15.01.2004, Resmi Gazete sayı 25355, Resmi Gazete tarih 23.01.2004
 • Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır (5. md.)
 • Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir (22. md.)
 • Oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir (23. md.)

E-imza’nın getirdikleri;

 • Kimlik Doğruma
 • Bütünlük
 • İnkar Edilmezlik

E-İmza Sağlanan Projeler

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - MERSİS Projesi
 • Sağlık Bakanlığı - TİTUBB Projesi
 • Sermaye Piyasaları Kurulu - UVAP Projesi
 • Sermaye Piyasaları Kurulu - genel e-imza uygulamaları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu - e-haciz projesi
 • E-devlet Kapısı
 • Sanayi Bakanlığı - Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi başvuruları,
 • Adalet Bakanlığı - UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 • Merkezi Kayıt Kurumu - Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi
 • Gelir İdaresi Başkanlığı - e-haciz projesi
 • Gümrük Müsteşarlığı - Özet beyan ve detay beyanda e-imza kullanımı, e-belge uygulamaları
 • Türk Patent Enstitüsü - e-imza ile marka başvurusu
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) - Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri
 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü – uygulama programı
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) – şüpheli işlem bildirimleri
 • TÜBİTAK-TEYDEB - e-imza ile proje başvurusu
 • EPDK - Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
 • KİK/EKAP - e-ihale uygulaması
 • Maliye Bakanlığı - e-fatura uygulaması
 • Çevre ve Orman Bakanlığı - e-Çevre İzinleri Projesi

 

Özel Sektörde Kullanım Alanları;

 • İzin-fazla mesai-performans-masraf onay formlarında,
 • Banka talimatlarının e-imzalı olarak gönderilmesinde,
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
 • Elektronik arşivin e-imzalanmasında ve zaman damgalanmasında,
 • Yöneticilerin e-imzalı e-mail gönderimlerinde,
 • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
 • İş akış sistemlerine entegrasyon ile tüm uygulamalarda,
 • Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
 • İçerik üretilen her türlü mecrada; web sitelerde, Tasdix ve e-imzalayarak

 

E-İmza İle Sağlanan Faydalar

 • Ölçülebilir zaman ve para tasarrufu,
 • Daha etkin ve güvenli bir ortamda bilgi alışverişi yapılabilmesi,
 • En üst düzeyde müşteri güveni,
 • İş akışlarının düzenlenmesi,
 • Kâğıt ortamında gerçekleşen tüm işlemlerde tasarruf ve etkinlik,
 • Azalan yönetim ve kurum içi iletişim giderleri,
 • Sosyal paydaşlar arasında güven ağı,
 • Yeni gelir kaynaklarının yaratılabilmesi,
 • Kurumların kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla uygulamalarında karşılıklı işlerlik,
 • Arşivleme kolaylığı

 

MERSİS?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS”, 19.04.2010 tarihi itibariyle Mersin TSO’da hizmete alınmıştır.  Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)", adres bilgilerinin tutulduğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Sicil Kayıt  Sistemi (MERSİS)".

Sistemde öncelikle; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri,  kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıf işletmeleri kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulmaktadır.

 

MERSİS Uygulaması İle Sağlananlar;

MERSİS Projesi ile yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri online ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri de kapsama dahil edilecektir. Bu işlemlerin, mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi için işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haiz kişilerin) elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir

 

Yeni TTK ve E-İmza

Yeni TTK ile;

 • Şirketlerde genel kurul, yönetim kurulu, ortaklar kurulu, müdürler kurulu ve diğer kurullarda kararlar e-imza ile alınabiliyor. (e-genel kurul, diğer kurullar)
 • Gerçek kişi tacirler (şahıs şirketleri) elektronik defterlerini e-imza ile imzalayabiliyor. (e-defter)
 • Şirket kayıtları ve mahkemeye delil olarak verilebilen her belge için e-imza kullanılabiliyor.
 • Ticaret odalarının yayınladığı noter onaylı ticari sicil kayıtları e-imzalı gönderilebiliyor.
 • Şirket adına imza yetkisine sahip kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen e-imza ile imzalama yapabiliyor.

 

 • Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, yeni TTK’ nın zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda, e-imza ile yapılabiliyor. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de elektronik ortamda hazırlanabiliyor
 • Kayıtlı Elektronik Posta - KEP’te hizmet sağlayıcı yetkisi ve düzenleme de e-imza ile gerçekleştirilebiliyor.
 • Bankalar kişi ve kurumların e-postalarına doğrudan e-imzalı tebligat yapabiliyor.
 • (e-tebligat)

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir ?

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.
 • İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bir bildirimde/tebligatda bulunmak istiyorsanız,
 • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,
 • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,
 • E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilememesini istiyorsanız.
 • KEP delilli senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. - Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik md. 15/1
 • KEP  hesabı kullanılarak gerçekleştirilen  tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar  hesap sahibi üzerinde doğacaktır. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  md.15/2
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 18(3): Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe,  dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

 

E-imza ve KEP Neden Önemlidir ?

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 11.1.2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun'la, şirketleri yakından ilgilendiren, 7/a maddesi eklenmiştir. 
 • Eklenen bu maddeye göre; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Ziyaretci Görüşleri

Ziyaretçi - hosting
Ziyaretçi - alil
I am reading your whole blog. This is very amazing and interesting blog. I really like it. I will bo...

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Ocak 2022
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Hava Durumu

Yahoo

Will be right back...

Thank you for your patience.

Our engineers are working quickly to resolve the issue.

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.