Güncel Destek ve Teşvikler

Kalkınma Bakanlığı Destekleri

SODES (SOSYAL DESTEK PROGRAMI) NEDİR?

 • İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında;
 • Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan,
 • Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan,
 • İl düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen,
 • Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği,
 • Sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

AMAÇLARI

 • Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek S Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak S Beşeri sermayeyi geliştirmek
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunmak S Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak S Mesleki eğitim imkânlarını genişletmek
 • Çocukları, gençleri ve kadınları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek S Çocukların ve gençlerin ülkemizin diğer bölgelerindeki akranlarıyla kaynaşmalarını sağlamak

BİLEŞENLERİ

SOSYAL İÇERME

 • Yoksulluğun azaltılması
 • Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması
 • Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bu kişilere götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması

KÜLTÜR, SANAT ve SPOR

Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi S Özellikle çocukların ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması S Çocukların ve gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmalarına, kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmak

İSTİHDAM

 • İstihdam edilebilirliğin artırılması
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi S Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması
 • Kendi işini kurabileceklere destek olunması

HEDEF KİTLESİ

 • Çocuklar
 • Gençler
 • Kadınlar
 • İşsizler
 • Yoksullar
 • Göç etmişler
 • Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

SODES’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

TR90 Bölgesi içerisinde sadece Gümüşhane ilinde bulunan;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yerel Birimleri
 • İl ve İlçe Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Üniversiteler
 • Meslek Örgütleri Sivil Toplum Kuruluşları(Son başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olan)

PROJE SÜRESİ

 • En fazla 1 yıldır. Alt limit yoktur

SODES BÜTÇESİ

 • Sunulan projelere göre Bakanlık tarafından belirlenir.

PROJE BÜTÇESİ

 • 2012 için 60.000TL < 600.000 TL arasında olmalıdır.

WEB ADRESİ

www.sodes.gov.tr

 

KÖYDES (Köyleri Destekleme Programı) NEDİR?

2005 yılında İçişleri Bakanlığının oluru ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından köylere yönelik altyapı hizmetlerinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi, su ve yol sorunlarının giderilmesi amacıyla başlatılmıştır. Yolsuz ve Susuz köy bırakmamak yanında köy altyapısının iyileştirilmesi ve köylerdeki yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmış ve zamanla sulama ve kanalizasyon gibi altyapı projeleri de desteklenmiştir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İstanbul ve Kocaeli illeri haricindeki illerin köy tüzel kişiliğine haiz yerleşim yerleri başvuru yapabilir.


 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yılı bütçe kanununda belirtilen KÖYDES Projesi toplam ödeneğinin iller bazında dağılımı YPK kararıyla yapılmaktadır. Ödeneğin illere dağılımında; ilin coğrafya koşullarını yansıtan sabit değişkenler ile köylerin temel altyapı hizmetlerine erişim düzeyini gösteren dinamik değişkenlerden oluşan veri seti kullanılmaktadır. Ödeneklerin dağılımı “temel bileşenler

analizi” yöntemiyle gerçekleştirilmekte olup, analizde baz alınan sabit/dinamik değişkenler aşağıdaki gibidir;

Sabit değişkenler;

 • İlin toplam ünite sayısı
 • İlin yüzölçümü
 • İldeki tüm yerleşimlerin rakım değerlerinin standart sapması Dinamik değişkenler;
 • İlde ham-tesviye-stabilize durumdaki yol uzunluğu
 • İlin susuz-suyu yetersiz ünitelerinde yaşayan nüfus

 

BAŞVURU ŞEKLİ

İllerdeki Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve İl Özel İdaresi üzerinden projeler belirlenmektedir.

WEB ADRESİ

www.icisleri.gov.tr

 1. SUKAP (Su Ve Kanalizasyon Programı)

NEDİR?

Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon projelerine kaynak sağlanması amacıyla 10 Mayıs 2011 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile oluşturulmuş bir programdır. Eski BELDES programı olarak da bilinir.

BÜTÇE

2011 yılı için 400 Milyon TL hibe, 400 milyon TL Kredi, 2012 yılı için ise 500 milyon TL hibe 500 milyon TL Kredi ayrılmıştır.

BAŞVURU YAPABİLECEK KURUMLAR

Nüfusu 25000’in altında olan Belediyeler

DESTEK ORANLARI

% 50 hibe ve % 50 İller Bankası kredisi

BAŞVURU ŞEKLİ

Valilikler aracılığı ile ihtiyaç belirlemesi yapılır ve İller Bankası Aracılığı ile kaynaklar kullandırılır.

WEB ADRESİ

www.ilbank.gov.tr

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Kasım 2019
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Hava Durumu

Güneşli

19.44°C

Ordu, Türkiye

Güneşli

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.