İç Ticaret İşlemleri

İş Makinesi Tescil Belgesi Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Fatura
 • Noter Satış Senedi
 • Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti
 • Oda Harcının yatırıldığına dair makbuz.
 • İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı

IPA Türk Malı Belgesi  Gerekli Evrak :

 • Belge Satın alma yetki belgesi (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 • Firma İmza Sirküleri fotokopisi veya Vekâletname ve İmza Beyannamesi
 • Kimlik Belgesi fotokopisi
 • Belge Satış ve Onay Ücreti Ödeme Makbuzu
 • Belge Onay başvurusu (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 • Usulüne Göre tanzim edilmiş, kaşe imza tatbiki yapılmış IPA Türk Malı Belgesi
 • Belge Muhteviyatı eşyaya ilişkin satış faturası sureti
 • Taahhütname (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 • Kapasite Raporu Sureti (Aslı gibidir onaylı)(Geçerlilik tarihi sona ermemiş)
 • Sözleşme Örneği
 • Eşyanın Türk Menşeli olduğunu ispat eden diğer bilgi ve belgeler
 • IPA Türk Malı Belgesi Yüklenici firma tarafından satın alınacak, onaylatılacak ve sözleşme makamına teslim edilecektir.

Fire ve Zaiyat Tespiti İçin Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe

 

Piyasa Fiyat Araştırması:

 • Dilekçe

 

Azami Fiyat Tarifeleri:

 • Dilekçe

K Belgesi İşlemleri

K1* İL İÇERİSİNDE, BAŞKASINA FATURA KESİLEBİLEN  BELGE TÜRÜ.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

 • ODA KAYDI,ODA KAYDINDA 15.000 TL SERMAYE,
 • SABIKA KAYDI, K1* İL İÇİ SINIRLARI DAH
 • İMZA BEYANI ASLI ŞİRKET İSE İMZA SÜRKÜSÜ ASLI,
 • FAALİYET ALANINDA NAKLİYECİLİK YAPABİLİR İBARESİ OLACAK.
 • İŞYERİ KİRA İSE KİRA KONTRAT FOTOKOPİSİ DEĞİL İSE TAPU FOTOKOPİSİ,
 • NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ,(ŞİRKET İSE ŞİRKET ORTAKLARININ )
 • ARAÇLAR YÜK NAKLİ TİCARİ OLACAK,
 • GERÇEK KİŞİLERİN VERGİ KAYDI AÇIK OLMAK ZORUNDA
 • BU BELGE KAMYONET SINIFI ARAÇLARA  VERİLİR.  TUTARI :3600

K1  İLLER ARASI NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE VERİLEN BELGE TÜRÜDÜR.BELGE TUTARI 12.875 TL TEK ARAÇLI FİYATI

İSTENİLEN EVRAKLAR:

 • ODA KAYDI,ODA KAYDINDA 15.000 TL SERMAYE,NAKLİYECİLİK YAPABİLİR İBARESİ
 • SABIKA KAYDI,
 • İMZA BEYANI ASLI ŞİRKET İSE İMZA SÜRKÜSÜ ASLI,
 • İŞYERİ KİRA İSE KİRA KONTRAT FOTOKOPİSİ DEĞİL İSE TAPU FOTOKOPİSİ,
 • NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ,(ŞİRKET İSE ŞİRKET ORTAKLARININ)
 • ARAÇLAR YÜK NAKLİ TİCARİ OLACAK .
 • GERÇEK VE YA TÜZEL KİŞİNİN VERGİ KAYDI AÇIK OLACAK

K2* YETKİ BELGESİ TÜRÜ: KENDİ İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TÜZEL VE YA GERÇEK KİŞİLERE VERİLEN BELGEDİR  BELGENİN TUTARI:TEK ARAÇLI BELGE TUTARI =3600 TL

İSTENİLEN EVRAKLAR:

 • GERÇEK KİŞİ İSE NOTERDEN İMZA BEYANI ASLI,
 • ŞİRKET İSE ŞİRKET İMZA SÜRKÜSÜ ASLI ,ODA KAYDI
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ,
 • NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ(ŞİRKET İSE ŞİRKET ORTAKLARININ NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ),
 • ŞAHISLARDA İKAMETGAH,
 • GERÇEK KİŞİLERDE ODA KAYDI VE VERGİ KAYDI OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

 

K2 YETKİ BELGESİ TÜRÜ: KENDİ İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TÜZEL VE YA GERÇEK KİŞİLERE VERİLEN BELGEDİR , BELGENİN TUTARI 12.875

İSTENİLEN EVRAKLAR:

 • İMZA BEYANI ASLI (ŞİRKET İSE ŞİRKET İMZA SÜRKÜSÜ ASLI )
 • ODA KAYDI,
 • GERÇEK KİŞİ İSE NOTERDEN İMZA BEYANI ASLI,
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ,
 • NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ(ŞİRKET İSE ŞİRKET ORTAKLARININ NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ)
 • İKAMETGAH,
 • GERÇEK KİŞİLERDE ODA KAYDI VE VERGİ KAYDI OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR

 

 NOT: K YETKİ BELGELERİ 1. DERECEDE AKRABALARA DEVİR YAPLIR.ÖRN.EŞ,ÇOCUK BABA KARDEŞ

AYRICA VEFAT DURUMLARINDA 1 YIL İÇERİSİNDE DEVİR ALMA DİLEKÇESİNDE BULUNULUP HAK SAHİPLERİNİN FERAGATNAMELERİ İLE VERASETÇİLERDEN BİRİSİNE DEVİR OLABİLİR.

 ÖNEMLİ NOT: 71. MADDE KAPSAMINDA İPTAL OLAN BELGELER 31/12/2019 TARİHİNE KADAR YILDIZLI K2 VE K1'LERDE 2600 TL'YE  K2 VE K1'DE İSE 6700 TL'YE İPTAL OLAN BELGELERDE YENİLEME YAPILABİLİR.

 

İndirilebilir Dosyalar : 

 

E-İmza İşlemleri

Elektronik İmza (E-imza):

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

 • (5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu),
 • Kabul tarihi 15.01.2004, Resmi Gazete sayı 25355, Resmi Gazete tarih 23.01.2004
 • Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır (5. md.)
 • Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir (22. md.)
 • Oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir (23. md.)

E-imza’nın getirdikleri;

 • Kimlik Doğruma
 • Bütünlük
 • İnkar Edilmezlik

E-İmza Sağlanan Projeler

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - MERSİS Projesi
 • Sağlık Bakanlığı - TİTUBB Projesi
 • Sermaye Piyasaları Kurulu - UVAP Projesi
 • Sermaye Piyasaları Kurulu - genel e-imza uygulamaları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu - e-haciz projesi
 • E-devlet Kapısı
 • Sanayi Bakanlığı - Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi başvuruları,
 • Adalet Bakanlığı - UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 • Merkezi Kayıt Kurumu - Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi
 • Gelir İdaresi Başkanlığı - e-haciz projesi
 • Gümrük Müsteşarlığı - Özet beyan ve detay beyanda e-imza kullanımı, e-belge uygulamaları
 • Türk Patent Enstitüsü - e-imza ile marka başvurusu
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) - Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri
 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü – uygulama programı
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) – şüpheli işlem bildirimleri
 • TÜBİTAK-TEYDEB - e-imza ile proje başvurusu
 • EPDK - Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
 • KİK/EKAP - e-ihale uygulaması
 • Maliye Bakanlığı - e-fatura uygulaması
 • Çevre ve Orman Bakanlığı - e-Çevre İzinleri Projesi

 

Özel Sektörde Kullanım Alanları;

 • İzin-fazla mesai-performans-masraf onay formlarında,
 • Banka talimatlarının e-imzalı olarak gönderilmesinde,
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
 • Elektronik arşivin e-imzalanmasında ve zaman damgalanmasında,
 • Yöneticilerin e-imzalı e-mail gönderimlerinde,
 • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
 • İş akış sistemlerine entegrasyon ile tüm uygulamalarda,
 • Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
 • İçerik üretilen her türlü mecrada; web sitelerde, Tasdix ve e-imzalayarak

 

E-İmza İle Sağlanan Faydalar

 • Ölçülebilir zaman ve para tasarrufu,
 • Daha etkin ve güvenli bir ortamda bilgi alışverişi yapılabilmesi,
 • En üst düzeyde müşteri güveni,
 • İş akışlarının düzenlenmesi,
 • Kâğıt ortamında gerçekleşen tüm işlemlerde tasarruf ve etkinlik,
 • Azalan yönetim ve kurum içi iletişim giderleri,
 • Sosyal paydaşlar arasında güven ağı,
 • Yeni gelir kaynaklarının yaratılabilmesi,
 • Kurumların kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla uygulamalarında karşılıklı işlerlik,
 • Arşivleme kolaylığı

 

MERSİS?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS”, 19.04.2010 tarihi itibariyle Mersin TSO’da hizmete alınmıştır.  Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)", adres bilgilerinin tutulduğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Sicil Kayıt  Sistemi (MERSİS)".

Sistemde öncelikle; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri,  kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıf işletmeleri kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulmaktadır.

 

MERSİS Uygulaması İle Sağlananlar;

MERSİS Projesi ile yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri online ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri de kapsama dahil edilecektir. Bu işlemlerin, mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi için işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haiz kişilerin) elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir

 

Yeni TTK ve E-İmza

Yeni TTK ile;

 • Şirketlerde genel kurul, yönetim kurulu, ortaklar kurulu, müdürler kurulu ve diğer kurullarda kararlar e-imza ile alınabiliyor. (e-genel kurul, diğer kurullar)
 • Gerçek kişi tacirler (şahıs şirketleri) elektronik defterlerini e-imza ile imzalayabiliyor. (e-defter)
 • Şirket kayıtları ve mahkemeye delil olarak verilebilen her belge için e-imza kullanılabiliyor.
 • Ticaret odalarının yayınladığı noter onaylı ticari sicil kayıtları e-imzalı gönderilebiliyor.
 • Şirket adına imza yetkisine sahip kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen e-imza ile imzalama yapabiliyor.

 

 • Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, yeni TTK’ nın zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda, e-imza ile yapılabiliyor. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de elektronik ortamda hazırlanabiliyor
 • Kayıtlı Elektronik Posta - KEP’te hizmet sağlayıcı yetkisi ve düzenleme de e-imza ile gerçekleştirilebiliyor.
 • Bankalar kişi ve kurumların e-postalarına doğrudan e-imzalı tebligat yapabiliyor.
 • (e-tebligat)

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir ?

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.
 • İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bir bildirimde/tebligatda bulunmak istiyorsanız,
 • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,
 • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,
 • E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilememesini istiyorsanız.
 • KEP delilli senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. - Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik md. 15/1
 • KEP  hesabı kullanılarak gerçekleştirilen  tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar  hesap sahibi üzerinde doğacaktır. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  md.15/2
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 18(3): Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe,  dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

 

E-imza ve KEP Neden Önemlidir ?

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 11.1.2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun'la, şirketleri yakından ilgilendiren, 7/a maddesi eklenmiştir. 
 • Eklenen bu maddeye göre; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Sigorta İşlemleri

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteliği Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980 sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından görevlendirilmiş Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar için Hazine Müsteşarlığı'nın 2014/8 numaralı genelgesiyayınlanmıştır. Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB 'un bünyesinde kurulan Sigorta Müdürlüğü'nün www.sigorta.org.tr web adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

ODAMIZA ÖN BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE FİRMALARIN YAPMASI  GEREKENLER

 • Unvanda “ACENTELİK” veya “ARACILIK” ifadelerinden birisinin bulunması gereklidir.
 • Sermayenin en az 50.000,00 TL olması gerekmektedir.
 • Faaliyet konusu sadece sigortacılık ile ilgili olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce  tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra  oda kaydını yaptırır.
 • Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır. 
 • Başvuru sahibi Odadan veya Odanın web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu (acente veya eksper) ve istenilen ekleri temin eder.
 • Sigorta acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programı üzerinden adımlar takip edilerek onaylanır.
 • Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari fiziki şartları uygun olmayan firmaların ön başvuruları onaylanmaz.
 • Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
 • TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu ön başvuru ile ilgili veri girişi odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğü'ne gönderilmiş olur.
 • TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı'na  gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunuwww.sigorta.org.tr adresinden takip eder.
 • Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB 'a gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü' ne ulaşınca  son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.
 • Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik alarak levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

{/slider}{slider=SİGORTA EKSPERTİZ HİZMETLERİ}

 Sigorta İşlemleri ile ilgili istediğiniz istatistik, eğitim, bilgi  veya sorunlarınızı Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  ye mail atıp  0452-214 1999 numaralı faksa odamıza hitaben yazılmış  bir dilekçeyi fakslamanız yeterli olacaktır.

İlgili : Gül İSLAMOĞLU

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Haziran 2020
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Hava Durumu

Çok Bulutlu

17.78°C

Ordu, Türkiye

Çok Bulutlu

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.