Duyurular

STANDARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kav itlaf esas alınarak l'iirkçe ve İngilizce olarak hazırlanan. İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e- devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır.

 

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan. İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-deviet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) "İşletme Künye Bilgileri”. “Genel Sıralama". “İnsan Kaynaklan". "Ar-Ge. Yenilik. Markalaşma". “Verimlilik". "İhracat" ve "Finansman" olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Söz konusu rapor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Türk Patent ve Marka Kurumu. Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulmuştur.

İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı. Türkiye geneli ve İBBS Düzey l e göre NACE Rev 2-6'11 kınlımda sektör ortalamaları. Türkiye geneli ve İBBS Düzey Ee göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına

https:/ \\ vyvy.kosueb.uov.tr. sile tr cenel detay 7146 isletme-deuerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu rapor konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

Lütfen Yorum Yazın

Konuk Olarak Yorum Gönder

0
Kabül Ediyorum.

Yorumlar

  • Hiçbir Yorum Bulunamadı