Duyurular

HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza iletilen yazıda;

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 14145634-557.03 sayılı Helal Akreditasyon konulu, ülkemizde faaliyet gösteren firmaların helal belgelerini helal akreditasyon konusunda ülkemizdeki tek resmi otorite olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından almaları hususundaki bilgilendirme yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Bilindiği üzere, son günlerde bir çikolata üreticisinin Amerika’da piyasaya arz edilen ürünlerinin helal olup olmadığı hakkında özellikle sosyal medyada birtakım tartışmalar yaşanmış, söz konusu tartışmaların ülkemizde de yankılandığı görülmüştür.

Keza bilindiği üzere, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), hukuken kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) yayımladığı helal standartlarını benimsemekte, bu standartlar uyarınca hem yerli hem de yabancı belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmaktadır.

Ülkemizde helal belgelendirme ihtiyari bir alandır. Diğer taraftan, helal uygunluk belgelerinin güvenilir olup olmadığı yetkili akreditasyon kurumunun gerçekleştirdiği denetimler neticesinde sağlanmaktadır. Kurumumuz tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarına ait sertifika ve kapsam bilgileri resmi internet sitemizden (https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akredite-kurulus-arama) kamuoyu erişimine açık olarak yayımlamaktadır.

Bu itibarla, ülkemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bu ve benzer sorunlarla karşılaşmamaları için helal belgelerini helal akreditasyon konusunda ülkemizdeki tek resmi otorite olan HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından almaları hususunda kuruluşunuz bünyesindeki işletmelerin/üyelerin dikkatlerinin çekilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

Lütfen Yorum Yazın

Konuk Olarak Yorum Gönder

0
Kabül Ediyorum.

Yorumlar

  • Hiçbir Yorum Bulunamadı