Duyurular

2019 YILI FUAR LİSTESİ HAKKINDA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıyla bildirilen kültür ve turizm potansiyeli açısından önemli bir destinasyon olma özelliği taşıyan ve ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen fuarların listesi ve iletişim bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Fuar Listesi

VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar  ile yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

ALACAK SİGORTASI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza gelen yazıda;

İlgide kayıtlı yazımız ile Birlik Başkanımızın ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ve KOBİ'lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını amaçlayan "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" hakkında bilgi verilerek, konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi talep edilmişti.

DOLANDIRICILIK HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda;

Togo'daki birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu, genellikle Lome/Togo'da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere elektronik posta göndererek, Lome'da yerleşik ECOWAS (Economic Cornmunity of Western African Countries) veya REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızdan teklif almaya çalıştıkları bildirilmiştir.

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ TOPLANTISI HAKKINDA

İlçe Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderien yazıda;

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapısının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma, çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla taııma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine dair Tebliğ 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI HAKKINDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Odamıza iletilen yazıda;

09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir.

PLASTİK POŞET UYGULAMALARI HAKKINDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Odamıza iletilen yazıda;

2872 sayılı Çevre Kanununun "Poşet ücreti" başlıklı Ek 13 üncü maddesinde (29/11/2018 - 7153/8 md.) "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

GÜÇLÜ BİR ULUSUL EKONOMİ İÇİN FİKRİ MÜLKİYETİN ROLÜ ZİRVESİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda;

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artırılması amacıyla 1919 yılında kurulan ve merkezi Paris’te yer alan dünya çapında bir sivil toplum örgütüdür.

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ HAKKINDA

Ordu Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından odamıza gönderilen yazıda;

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

URBANREC KONFERANSI TÜRKİYE

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’nden alınan yazıda;

UFUK2020 kapsamında desteklenen, “Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yeni Değerlendirme Yaklaşımları” projesi çerçevesinde, “Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konferansı” 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Wyndham Grand Özdilek Oteli İzmir’de gerçekleşeceği bildirilmiştir.

Davet-Mektuıbu-ve-bilgilendirme.

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Hava Durumu

Çok Bulutlu

20°C

Ordu, Türkiye

Çok Bulutlu

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.