OTSO İstatistik

ÜYELERE YÖNELİK SÜREKLİ FAALİYETLER

1-  Ticaret Sicil Müdürlüğü İşlemleri

Ticaret Sicil Müdürlüğü; Ordu ilinde Ordu TSO’nun hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve şahıs firmalarının tüm ticaret sicili işlemlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yürütmek, ilgililerce istenilen belgeleri tanzim ve tasdik etmektir.

Ticaret Sicil Hizmetleri;

Ticaret Siciline tescili olması gereken ticari ve sınai işletmelerin kayıt işlemleri

Sicil Dosyalarının oluşturulması

Mevcut üyelerin değişikliklerinin tescil işlemleri

Esas defterlere işlenmesi

Kayıt, terkin ve tescil işlemlerinde TTK hükümlerinin yerine getirilmesi

Birim ile ilgili mahkeme, icra ve diğer resmi kurum yazılarının düzenlenmesi

Ticaret Sicili Gazetelerinin üyelere ulaştırılmasının sağlanması

Üyelerin talepleri doğrultusunda ilgili belgelerin düzenlenmesi

Üyelerin istekleri doğrultusunda birim ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

Ana sözleşme, karar ve belgelerin incelenmesi gibi işlemler yürütülmektedir.

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı işlemler aşağıda detaylandırılmıştır.

 

Yıllar itibari ile Ticaret Sicil Müdürlüğünce Gerçekleştirilen İşlemlerin Nev'i

 

 

2009

2010

2011

2012

Acentelik

50

52

42

41

Adres

144

152

142

128

Genel Kurul

96

110

112

110

Hisse

204

162

158

181

Tasfiye

32

32

34

47

Yetki

243

251

224

253

Diğer

47

43

49

66

Anasözleşme

137

123

105

231

 

 

 

Kuruluş ve terkin işlemleri

Nev'i

2009

2010

2011

2012

Terk

117

132

157

230

Kuruluş

344

284

358

343

 

 

Kuruluş İşlemlerinin İlçeler Bazında dağılımları

 

2009

2010

2011

2012

Merkez

299

239

311

302

Perşembe

15

12

14

13

Gölköy

16

10

9

7

Gülyalı

6

4

7

2

Mesudiye

3

7

6

3

Kabadüz

1

1

3

3

Ulubey

3

6

2

9

Gürgentepe

1

5

6

4

Toplam

344

284

358

343

 

 

 

2-Muamelat ve Oda Sicil Hizmetleri  

 

Muamelat ve Oda Sicil Servisi; Oda üyelerinin ilk kayıtları, kayıt değişiklik ve terkinlerine ilişkin işlemleri ve S.G.K ile ilgili muameleleri yürütmek, üye kimlik belgesi, sicil kayıt sureti v.b. belgeleri tanzim etmektedir.

 

Muamelat ve Oda Sicil Memurluğunca gerçekleştirilen bazı işlemler aşağıda detaylandırılmıştır.

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Yeni Kayıt

335

290

344

357

133

Terk

176

105

139

373

49

Sicil Kayıt

1878

1922

2018

2093

765

Faaliyet

409

330

1075

860

288

İhale Belgesi

595

735

731

776

139

Yerli İstekli Belgesi

85

57

22

8

0

Yerli Malı

3

2

2

4

0

Gazete Tasdiki

400

628

700

740

155

Ticari İkametgah

-

-

-

27

17

İmza Onay Belgesi

-

-

-

10

7

 

*** 2013 yılı verisi 26 Mart tarihi itibari ile

26.03.2013 tarihi itibari ile Faal Üye Toplam Sayısı

 

ANONİM ŞİRKET

MERKEZ

91

ŞUBE

121

TOPLAM

212

LİMİTED ŞİRKET

MERKEZ

897

ŞUBE

208

TOPLAM

1.105

GERÇEK KİŞİ TACİR

MERKEZ

977

ŞUBE

54

TOPLAM

1.031

KOLLEKTİF ŞİRKET

MERKEZ

91

ŞUBE

5

TOPLAM

96

ADİ ORTAKLIK

 

2

DERNEK İKT.İŞLT.

 

1

DİĞER KAMU TİC.İŞLT.

 

1

DİĞER 

 

3

TOPLAM

 

2.488

 

 

ASKI ÜYE SAYISI         1.171

TOPLAM ÜYE SAYISI 3.661

 

Yıllar İtibari İle Üye Kayıt Sayıları

 

2012

2011

2010

2009

ANONİM ŞİRKET

29

26

16

21

KOLLEKTİF ŞİRKET

2

1

0

1

KOOPERATİF

6

3

7

6

LİMİTED ŞİRKET

150

116

135

147

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ

170

198

130

160

DİĞER

0

0

1

0

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

0

0

0

0

DİĞER KAMU TİCARİ İŞLETMELERİ

0

0

1

0

TOPLAM

357

344

290

335

 

 

 

  

 

Yıllar İtibari ile Üye Terk Sayıları

Şirketin Tipi

2012

2011

2010

2009

ANONİM ŞİRKET

22

15

6

6

ADİ ORTAKLIK

-

2

-

1

KOLLEKTİF ŞİRKET

1

-

3

-

KOMANDİT ŞİRKET

-

-

1

-

KOOPERATİF

23

5

9

14

LİMİTED ŞİRKET

148

47

30

48

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ

119

70

56

107

TOPLAM

313

139

105

176

 

 

 

Yıllar itibari ile Toplam Üye Sayısı (Faal+Askı)

 

Şirket Tipi

2012

2011

2010

2009

ANONİM ŞİRKET

260

241

226

219

ADİ ORTAKLIK

5

5

7

7

KOLLEKTİF ŞİRKET

44

42

42

43

KOOPERATİF

134

136

136

136

LİMİTED ŞİRKET

1702

1688

1595

1499

MÜNFERİT ŞİRKET

1

1

1

1

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ

1481

1409

1299

1226

DİĞER

3

3

3

2

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

1

-

-

-

DİĞER KAMU TİCARİ İŞLETMELERİ

1

1

1

-

TOPLAM

3632

3526

3310

3133

*07.08.1947 başlangıç esası kabulü ile

  

 

 

3- Dış Ticaret Hizmetleri  

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 4458 sayılı Gümrük Kanununu ve ilgili gümrük mevzuatı ve ülkeler arası yapılan serbest dolaşım anlaşmaları uyarınca, ihracat yapacak üyelerin talep ettikleri dolaşım belgesinin temini ve onaylanmasından sorumludur.

ATR, EUR-1 Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, EURO-MED, Form-A onayı

İhracatla ilgili fatura, Anlaşma v.b. belgelerin onayı

Dolaşım Belgeleri boş formlarının TOBB’den temin edilerek ihracatçı firmalara ulaştırılması,

İhracat ile ilgili veri hazırlanması

Dış Ticaret Konusunda üyelerin bilgilendirilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

2012 yılında odamızca işlem gören ihracatın hacmi;

 Ürün

kg

$

Euro

TL

Fındık ve Fındık Mamulleri

29.100.010

130.134.911

42.173.146

 

Vitrifiye-Seramik

 

327.973

17.014

 

Petekli Çiçek Balı

 

329.361

 

 

MDF-Laminant

 

379.546

5.349.460

405.328

Makine

 

 

173.900

 

Toplam

29.100.010

131.171.791

47.713.520

405328

 

4- K Belgesi Hizmetleri  

 

4295 sayılı Karayolları Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB arasında 21.09.2005 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına da K Yetki Belgesi tanzim yetkisi verilmiş olup, Odamızda Ordu ilindeki gerçek ve tüzel kişilerin işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

K Yetki Belgesi Türleri (Mart 2013)

 

Belge Türü

Belge Sayısı

K1

814

K1*

66

K2

451

K2*

3886

K3

3

Toplam

5220

 

 

2011-2012 yılı işlem hacmi

 Yıllar

Araç Ekleme

Yeni Kayıt

2011

1.932

882

2012

4.545

1.563

     

 

 

5- Sanayi Sicil Hizmetleri   

Sanayi Sicil Servisi tarafından, uzman eksperleri aracılığıyla, ilgili mevzuat, tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olup, üretim ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren imalatçı ve sanayici firmalarımızın, teşvik, kredi, tahsis, yatırım vb. konulardaki talepleriyle ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrükler, Belediyeler vb. kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapacakları müracaatlarında istenilen belge ve evrakın tanzim ve onay işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Raporları düzenleme dışında, her türlü ekspertiz işlemleri (raporları), yeterlilik, fiili üretim ve satış belgeleri ile iş makineleri tescilleri gibi konularda da hizmet vermektedir.

Yıllar İtibari ile Sanayi Sicil tarafından verilen hizmetler

                 

2009

2010

2011

2012

Kapasite Raporu

57

50

47

72

Kapasite Raporu Suret Onayı

32

29

34

42

Ekspertiz Raporu

19

30

21

55

İş Makinesi Raporu

39

65

87

50

Yerli Malı Belgesi

3

2

2

5

İmalat Yeterlilik Belgesi

-

-

3

-

Kapasite Raporları, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kapasite raporları düzenlenmektedir.  Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işlenerek seri halde veya standart olarak yeni ir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir.

 

 

Ekspertiz raporu; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde, Oda üyelerinin ve kam kurumlarının talepleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu çerçevede, İhracat Teşvikleri, Dâhilde İşleme izin belgelerini açılması, ara tespit ve kapatılması, ithalat ve gümrüklerle ilgili işlemler, yatırımların tamamlandığının belgelenmesi, yatırım teşvik belgeleri ek süre verilmesi, fire ve genel mahiyetli kullanım miktarlarının tespiti, fiili sarfiyat tespiti, kullanılmış makine ithalinde makine yaş tespiti, yurtdışından gelen makine ekipmanların arızası durumunda imalatçı firmaya gönderilmesine ilişkin tespit ve imalat sanayi ile ilgili diğer konularda raporlama ve belgeleme hizmetleri verilmektedir.

 

İş Makinesi Tescil İşlemi; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. Maddesine göre Trafikte kaydı bulunmayan özel ve tüzel kişilere ait İş Makinelerinin tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak için Ordu ili bünyesinde tescilli iş makinelerinin envanterlerinin güncelliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

 

 

 

Sigorta Acentelikleri ve Sigorta Eksperleri Levha Kayıt İşlemleri

 

5684 sayılı Sigortacılık kanunu gereği, Sigorta Acentesi; Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesine yardımcı olan kişiyi,

Sigorta eksperi; Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarlarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi ifade eder.

Levha Kayıt İşlemleri, teknik personel takibi, acentelerin sigorta şirketleri ile yapmış olduğu sözleşmelerin tescil, iletişim bilgilerinin güncelliğini, Mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliğini ve acentelerin Asgari Fiziki tetkiklerinin yapılarak raporlandırılması işlemleridir.

7-  TAPDK (Tekel) Ruhsatı İşlemleri

 

Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki satışı yapmak isteyen kişilerin 4733 sayılı kanun gereğine Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki alması gerekmekte olup TAPDK bu yetkiyi mevzuata uygun başvuru yapan ve belge düzenlenmesi için aranılan şartları taşıdığı anlaşılan kişilere Satış Belgesi düzenlenmektedir. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası bu belgeleri düzenlemekle yetkili kılın

E-Bülten

E Bülten

Visitor Opinions

Guest - hosting
Guest - alil
I am reading your whole blog. This is very amazing and interesting blog. I really like it. I will bo...

Döviz Kurları

Our Publications

Hava Durumu

Mostly Sunny

20°C

Ordu, Türkiye

Mostly Sunny

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.