About Us

English Content Preparing...

OTSO Tarihçesi

        Ordu Ticaret ve Sanayi Orası 1903 tarihinde İlimizde Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adı altında bir meslek teşekkülü olarak faaliyete geçtiğini aynı yıllara ait Trabzon Salnamelerinden öğrenmekteyiz.

Oda ilk kurulduğunda Ziraat Odasını da bünyesine alarak çalışmalara başlamıştır. Odanın ilk reisi Nişan Efendi’dir. 1904 yılında Oda Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası olarak iki ayrı teşkilat olarak faaliyetini sürdürmeye başlamıştır. Henüz 5–6 bin nüfuslu bir kasaba iken Ticaret ve Sanayi Odasının Kurulması ilimizde daha o zamanlardaki ticari hayatın canlılığı hakkında bize fikir vermektedir.

Odanın Kuruluş yıllarındaki çalışmaları hakkında bir belgeye rastlanılmamış olmasına rağmen 1907 yılında 62 üyesi olduğu tespit edilmiştir.

1906–1915 yılları arasında oda kayıt defterlerine göre tespit edilen üye sayısı 175 olduğu anlaşılmıştır. Bu dönemde odaya kayıtıl üyelerin ticari iş kollarlı olarak tespit edilen branşlar şu şekilde olmuştur; Zahire, Atariye, Manifatura, Kırtasiye, Debdağ, Sarraflık, Kafsile, Şayak, Eşyayı Menkule, Emtiayı Ticariye, Aşar, Mültezimi, Kireç, Matbuat, aktariye, Mefruşat, Yol, Kereste şeklindedir.

Bu dönemde tespit edilen iş kollarının ana ağırlığı zahire ticaretinde toplanmakta ve diğer meslek kolları ise Manifatura, Tuhafiye, Kerestedir.

Odanın kuruluşundan sonra Balkan Savaşının çıkması ve 1. Dünya Savasının getirdiği zorluklar nedeni ile 1919 yılına kadar faaliyetini sürdürmesine rağmen bu dönemden sonra oda faaliyetlerinin bir süre durduğu görülmüştür.

 

1921 yılında Ordu’nun sancak yapılması ile birlikte yeniden Odanın Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetlerine başladığını görmekteyiz. Bu tarihlerde odaya kayıtlı tüccar sayısının 376 olduğu görülmektedir. Yine bu devrede iş kollarının içinde en yüksek sayı tutan branş bakkallar olmuştur. İkinci sırada manavlar yer almıştır. Bir önceki dönemde birinci sırada bulunan zahirecilerin arka sıralara düştüğü görülmektedir. Kayıtlar incelendiğinde 1923 yılında tüccarların tamamen Türkleştiğini 3–4 Ermeni Vatandaşın Dışında diğer azınlıkların ticareti terk ettiği görülmektedir.

1948 yılında 4355 sayılı kanunla birlikte Odanın ilçelerde ajanlık yetkisinin kaldırılması ile ilçelerde bulunan 195 tacir, 193 esnafın oda kayıtları silinmiş sadece Ordu Belediyesi içinde faaliyet gösteren 434 tacir, 223 esnaftan oluşan 657 üyenin oda yatıları kalmıştır. Bu durum 1950 yılında 5590 sayılı kanunun yürürlük tarihine kadar devam etmiştir. 1950 sonrası yeni kanun tatbiki ile de esnaf konumunda olan üyelerin oda kayıtları silinmiştir.

Bu gelişme neticesinde 1948 yılında 657 olan üye sayısı 1950 yılında 466’ya düşmüştür. 1955 yılında 586’ya yükselen üye sayısı 1965 yılında 540, 1970 yılında 669, 1974 yılında 700 sayısına ulaşmıştır. 1975 yılında düşüş gözlenmiş ve sayı 663’e inmiş, 1977 yılında ise tekrar yükselerek 703 üye sayısına ulaşmıştır.

1998 yılında 2300 üye sayısına sahip olan oda, 2003 yılında re’sen terk ettirilen üyelerinde etkisi ile 2000 faal üye sayısına gerilemiş, günümüze gelindiğinde ise Odamız faal üye sayısı 2600’e yükselmiştir.

 

1978’li yıllarda odanın fiziki yapısı Genel Sekreter, Muamelat Memuru, Muhasebe Memuru, Ticaret Sicil Memuru, Ticaret Sicil Memuru Yardımcısı, Veznedar ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 7 personelden oluşmakta olup, hizmet alanı olarak, Meclis Toplantı Odası, Yönetim Kurulu odası, Genel Sekreter odası, Ticaret Sicil odası, Muamelat Odası, Muhasebe Odasından İbaret olup, oda üyesi sayısı 715 olarak karşımıza çıkmaktadır. 1983 yılında Personel sayısı 7’ye düşmüş ancak, 1984 yılında tekrar 7’ye çıkmıştır. 2003’e gelindiğinde ise üye sayısı 2000’lere yükselmiştir.

2003 yılında Odamızın faal üyelerinin %46’ini Limited Şirketler, %40 Hakiki Şahıslar, %8’ini Anonim Şirketler, %2’sini Kollektif Şirketler, %2’sini Yapı Kooperatifi ve yine %2’sini Motorlu Taşıyıcılar kooperatifi Oluşturmaktadır.

Günümüzde OTSO

1900'lü yıllarda kurulan ve o dönemde Ticaret alt kollarından oluşan Meslek Grupları ile 1915'te 175 üyesi olduğu belirlenen Odamız 2006 yılında 20 Meslek Grubu ve bunlara bağlı 122 Zümre'den oluşan 6620 kayıtlı üye ve 2600 Aktif faal üyeden oluşan bir yapıya ulaşmıştır.

Geçmiş dönemde daha çok Zahire ve Ticari Emtia ile Mefruşat, Manifatura faaliyetlerine ek küçük el sanatlarını içeren ticari yapı günümüzde imalat ve sanayi sektörünü de içerecek şeklide gelişim göstermiş, hizmetler sektörü önemli bir yere ulaşmış özellikle inşaat taahhüt sektörü ekonomide etkin bir konuma gelmiştir.

Üyelik genel yapısı Hızla değişim göstermiştir.

1011 Gerçek kişi tacire karşılık 1589 adet tüzel kişilik üyeliği odamızın yeni yapılanmasının da şeklini oluşturmaktadır. A.Ş. ve Ltd.Şti. Şeklindeki ortaklıkları Yapı Kooperatifleri ve Tarımsal Kooperatifler takip etmekte ve üyelerimizin kurumsal kişiliği ön plana çıkmaya başlamıştır.

1980'li yıllarda yaklaşık 100 m²'lik bir alanda hizmet sunan odamız bu gün her katta 300 m² olmak üzere toplam 900 m² ve üç katta hizmet verme çabasını sürdürmektedir.

Halen odamızda İkisi açık öğretim olmak üzere 11adet lisans, 2 adet önlisans ve 1 adet lise Mezunu Toplam 14 Personel statü Hukuk Kapsamında Hizmet vermektedir.

Mevcut kadro yapılanması Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Muhasebe Memuru, Ticaret Sicil Memuru, Ticaret Sicil Memur Yardımcısı, İstatistik Yayın ve Araştırma Memuru, Muamelat Memuru, Sanayi Sicil Memuru, Dış Piyasa ve Fiyat Araştırma Memuru ve Veznedar Şeklinde oluşmuştur.

300 m² Personel Hizmet Ünitesi (Banko Sistem) 90 Kişilik Meclis ve Konferans Salonu, 40 kişilik Derslik, 20 Kişilik Toplantı Brifing salonu, Komite Toplantı Salonu ve Yeterli Miktarda Başkanlık ve Hizmet odaları ile İdari Teşkilatlanmasını tamamlayan Odamız çağdaş iletişim ve büro teknolojileri temin etmiş ve yeterli kullanım kabiliyetini sağlamıştır.

Bütçesini 1980'li yıllara göre, Reel olarak 400 kat artıran odamız artan bütçe imkânları ile 120 öğrenciye burs verebilme, ciddi manada sosyal yardımlar ve eğitim yardımları yapmaya başlamış ve bu hizmetleri devam ettirmektedir.

Geçmiş dönemlerde 14 Meslek Komitesi ve 28 Meclis üyesi ile 7 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan Temsil Yapısı günümüzde 20 Meslek Komitesi, 46 Meclis Üyesi 11 Yönetim Kurulu Üyesine ulaşarak üyelerimizin Temsil ve idareye katkı imkânları yükselmiştir.

Günümüzde yılda 6-10 arasında Seminer ve Eğitim toplantısı tertipleyen Odamız 250'nin üzerinde toplantı düzenleme seviyesine gelmiştir.

İş rehberi, iktisadi yıllıklar il ve bölge sorunlarına ait ekonomik raporlar ile hizmet etkinliğini artırmaya çalışan odamız mevzuat ve odamız haberlerini içeren aylık ve ofset renkli Oda Gazetesi ile üyelerine bilgi ve mevzuat desteğini sürdürmeye çalışmaktadır.

Hizmet ve Aktivasyonunun artması neticesinde ilişki ağları da gelişmiş odamız, Başkanlık düzeyinde önce ICC bugün DEİK gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda, İKV gibi kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği görevlerini almış TATSO (Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası) ile üyelik sağlanmış TOBB iştiraki kolan Gümrük A.Ş.7de ortaklık tesis etmiş ve Hizmet Kalitesinin artırılabilmesi için Akredite Oda Talebi Yapılmış ve Akreditasyon süreci başlatılarak TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanılmıştır.

Kalite Politikası

 

Yürürlükteki mevzuatlar ve yasalar çerçevesinde, eğitimli personellerimiz ile müşterilerimize günümüz teknolojisinden faydalanarak güvenilir, tarafsız ve güler yüzlü hizmet vermek, bunun devamlılığını sağlamak ve bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en kısa zamanda ve en doğru şekilde karşılayabilmek, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatında gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktaları olarak benimsemektir. 

MİSYONUMUZ
Başta yatırım ve istihdam olmak üzere bölgenin ve ilin kalkınması amacıyla politikalar üretilmesine katkıda bulunmak, üyelerine bilgi ekonomisi doğrultusunda kurumsal bir anlayışla hizmet sunmak ulusal ve uluslar arası alandaki rekabet güçlerini arttırmak ve üyelerini her türlü platformda başarıyla temsil etmektir.

VİZYONUMUZ
Uluslararası standartlarda çağdaş hizmet anlayışını benimseyerek üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı en üst seviyeye ulaştırmak ve ticaretin ve sanayi sektörünün bölgedeki en güçlü temsilcisi olmaktır.
  

       ÖNGÖRÜLMÜŞ STRATEJİK HEDEFLER

AMAÇ 1: ODA ÜYELERİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİNİN VE ETKİNLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

HEDEF  1.1. Üye eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
HEDEF  1.2. Odamızın Üyelerle ve birbirleriyle olan iletişiminin arttırılmasını amaçlayan faaliyetler
HEDEF  1.3 . Odamız üyelerinin ticari faaliyetlerini geliştirecek faaliyetler gerçekleştirilmesi

 

AMAÇ 2: ORDU İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMASINDA ROL ALMAK

HEDEF  2.1. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
HEDEF  2.2. Ordu ekonomisinin ana unsuru olan fındıktan maksimum ekonomik faydanın sağlanması
HEDEF  2.3. Yeni yatırımcıların bölgeye çekilmesini sağlamak

 

AMAÇ 3: ORDU İLİNİN TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF  3.1. Turizm alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen girişimcilere destek sağlanması
HEDEF  3.2. Turizm altyapısının güçlendirmesine katkı sağlamak
HEDEF  3.3. Ordu ilinin ulusal ve uluslar arası tanıtımına katkıda bulunmak

 

AMAÇ 4: ODANIN KURUMSAL GELİŞİMİNİ SÜREKLİ KILMAK

HEDEF 4.1. İnsan kaynaklarının gelişiminin sağlanması
HEDEF 4.2. Odanın fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek 
HEDEF 4.3. Oda Bütçe Gelirlerinin Arıtılması Çalışmaları
HEDEF 4.4 Oda bünyesinde farklı birimlerin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak

Döviz Kurları

Our Publications

Hava Durumu

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.