Announcements

ŞİRKETLERDE GERÇEKLEŞECEK GENEL KURUL HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı'nın Birliğimize ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenmektedir:

"kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..."

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER

Ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"a istinaden yapıldığı belirtilmekle birlikte, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun’un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanarak. 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun 7223 sayı numarası ile 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaştığı kaydedilmiştir.

Yazıda, 7223 sayılı kanun ile ek de hususların düzenlendiği belirtilmiştir:

MARKET İŞLETMELERİ BAKANLIĞIN GENELGESİ KAPSAMINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza iletilen yazıda; 

İçişleri Bakanlığı'nın 24.3.2020 tarihli Ek Genelgesi uyarınca, marketlerle ilgili alınması gereken yeni tedbirlerin kapsamının netleşmesi için bir süredir değerlendirmeler ve görüşmeler sürdürülmektedir. Bu değerlendirme ve görüşmeler neticesinde 26.03.2020 tarihli açıklamanın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

AB FINDIK İHRACATI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıda; " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış olup, söz konusu Tüzük'te yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-l'de güncellenmiş Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep Fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, "Sağlık Sertifikası" yerine "Model Sertifika" düzenlenmesine başlanmış olduğu kaydedilerek, Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde "Sağlık Sertifikası" yerine Ek-2'de yer alan "Model Sertifika" ile Ek-3'te yer alan Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirtilmiştir.

SANAL TİCARET AKADEMİSİ HAKKINDA BİLGİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

Sanal Ticaret Akademisi, ilgili Bakanlık tarafından Türk ticaret ve ihracat ekosistemini güçlendirme amacıyla geliştirilen, girişimcilere, esnaflara, sanatkârlara, öğrencilere, çalışanlara ve kariyerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlara yönelik bir uzaktan eğitim platformudur. Platform, 7/24 erişim olanağı sağlamakla birlikte ücretsiz ve herkese açık olup; "Dış Ticaret", "İç Ticaret","Girişimcilik" olmak üzere 3 adet sertifikalı eğitim programını hizmete sunmaktadır.

TMO İHALE İLANI

T.C: Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden Odamıza gönderilen yazıda; "

Giresun Şube Müdürlüğü 2019 yılı mahsulü Giresun kalite kabuklu fındıktan yaptırılan kırım, kavurma ve paketleme işinden açığa çıkan yaklaşık 80 ton yan ürünlerin satışı için; TMO İhale Yönetmeliğinin 22.1 Pazarlık yöntemine göre, 31/03/2020 tarihi saat 14.00’de Giresun Şube Müdürlüğü idari binasında ihale yapacaktır. İhalenin neticelendirilememesi durumunda 02.04.2020 tarihi Perşembe günü saat 14.00'de tekrarlanacaktır.

Söz konusu ihale için ilan metni ekte sunulmuş olup aynı zamanda ihale ilan metni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinde yayımlanmıştır.

MARKETLERLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen yazıda; 

Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. Ordu Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden Hıfzıssıhha Kurul Kararı hakkında Odamıza iletilen yazı ekte tarafınıza iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Hıfzıssıhha Kurul Kararı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ FORMLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda;

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle değişiklik ile güncellenen Ek.2 Yönetmeliğine eklenen Ek-24 ve Ek- 29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapıldığı, bahsi geçen formlara Ticaret Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan; https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden erişilebileceği bildirilmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlü başvurularının, Bakanlık tarafından hızla değerlendirilebilmesi için yalnızca belirtilen adresten temin edilecek formların kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır.

Döviz Kurları

Our Publications

Hava Durumu

Clear

15.56°C

Ordu, Türkiye

Clear

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.