Announcements

VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar  ile yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

  • No comments found