Announcements

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ TOPLANTISI HAKKINDA

İlçe Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderien yazıda;

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapısının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma, çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla taııma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine dair Tebliğ 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hibe desteği kapsamında tarıma dayalı yatırım konularında başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için program hakkında kısa bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca programın detaylarını içeren Uygulama Rehberi Bakanlığımızın www.taiimonnan.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır. Konu hakkmda Bakanlığımızın internet adresinden bilgi alınabileceği gibi, İl ve İlçe Müdürlüğümüzden detaylı bilgi ve doküman alınabilecektir. Tarıma dayalı yatırmaların desteklenmesine dair hibe programından yararlanarak yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere program hakkında 03.09.2019 Salı günü Saat: 14.00'de Ordu İl Tanııı ve Oımaıı Müdürlüğü Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek düzenlenecektir.

DESTEKLENEN YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

  • No comments found